comic for October 25, 2012 – Strona 159
Pod przyciskiem głosowania po prawej, jak co stronę, bonusowy szkic.