comic for September 9, 2009 – Strona 126

Instrument Grajka nazywa się Didgeridoo albo Yidaki. Możecie usłyszeć jak gra tutaj: