Czekałem chyba ponad 300 stron aż wreszcie Wiśnia objawi moce PSIoniczne.