I witamy po przerwie. Słuchacie radia kokoart.

Zbliżamy się szczęśliwie do końca tej historyjki. Jeśli los pozwoli, od przyszłego poniedziałku wróci AQB.