comics for September 24, 2008 – 09/24/2008

proszę, czwarta ściana do śmieci.