comics for September 1, 2008 – 09/01/2008

najważniejsze dobre pierwsze wrażenie.