Rysowany w Gdańsku 10-11.10.2015.
Codzienne aktualizacje po 2 strony.
Temat: DZIESIĄTKA