Nasaker jest miasteczkiem znanym z naskalnych malunków wykonanych przez ludy zamieszkujące te tereny w prehistorycznych czasach. Grupa tych rysunków znajduje się też w logo campingu mojego wujostwa. Poproszony o zrobienie wariacji na ten temat do wykorzystania na plakietkach namiotowych zrobiłem to:

Mój rysunek duży, w rogu małe, oryginalne logo.