comics for October 27, 2008 – Klub Fhjulla Rozdwojonego Języka

*Mrug* do osób kojarzących tytuł.