Nowa strona Wiorów jest narysowana, ale jeszcze nie kolorowa, powinna zawisnąć już gotowa w okolicach wieczora. Cheers!